Bevidsthedsberøring.

Et lille kig til noget af det jeg laver i min klinik.